4. آگوست 2019

«سازمان ها و شبکه های مهاجران در آلمان- معرفی و بررسی اجمالی»

ششمین گردهمایی شبکه سراسری فعالان دگرباش جنسی (LSBTIQ+) پناهنده در کلن

فعالان دگرباش جنسی (LSBTIQ+) از سراسر آلمان برای ششمین بار به منظور ادامه فعالیت های خود در شبکه شان گرد هم آمدند. این بار این گردهمایی در قالب سمیناری در کلن با همکاری «انجمن همجنسگرایان مرد و زن در آلمان» (LSVD e. V) برگزار شد.

کارگاه ششم با موضوع «سازمان های مهاجران در آلمان» برپا شد. فعالان دگرباش جنسی (LSBTIQ+) از دسامبر سال 2017 پنج بار با یکدیگر دیدار داشتند و در مورد تاسیس انجمن سراسری «پناهندگان دگرباش جنسی آلمان» (Queer Refugees Deutschland) تبادل نظر کردند. آن ها قصد دارند در این انجمن به صورت مستقل از حقوق پناهندگان دگرباش جنسی (LSBTIQ+) در آلمان حمایت و پشتیبانی کنند.

هدف این کارگاه اطلاع رسانی در مورد سازمان های مهاجران موجود و درک ساختارهای آن ها بود. سخنران ما دکتر آندرس اتلورو (Andrés Otálvaro) از شبکه های سازمان های مهاجران دورتموند (NeMO Dortmund) در سخنرانی خود به بررسی اجمالی این مساله پرداخت که چه سازمان های مهاجرانی در آلمان فعال هستند و کارکردهای آن ها برای مهاجران در آلمان چیست. معرفی او شامل موارد زیر بود:

  1. معرفی اجمالی سازمان های مهاجران در آلمان
  2. چه سازمان هایی در سراسر آلمان به عنوان سازمان های مهاجران فعال هستند
  3. معرفی سازمان های مهاجران دارای گرایش تخصصی خاص
  4. علاوه بر این معرفی و کارکرد چندین شبکه ایالتی سازمان های مهاجران

یازده شرکت کننده از هشت ایالت آلمان و از هفت کشور مبدا برای شرکت در این همایش آمدند. یکی از جنبه های اصلی در این کارگاه آمادگی برای همکاری با انجمن همجنسگرایان زن و مرد در آلمان (LSVD e.V.) و بهره گیری از ساختارهای این انجمن بود.