مواد

در اینجا شما می‌توانید- بر اساس موضوع- مطالب مربوط به افراد LGBTIQ+ و همچنین افرادی که با آن‌ها کار می‌کنند یا حامی آن‌ها هستند را بیابید. چنانچه مطالب مربوطه در فهرست وجود ندارند، لطفاً به ما اطلاع دهید!

شما می توانید برخی از مواد را به صورت رایگان به صورت نسخه چاپی از طریق فروشگاه ما سفارش دهید. حداکثر 50 قطعه در هر واحد وجود دارد.
می توانید تمام مطالب را مستقیماً به صورت فایل PDF دانلود کنید.

1. مواد براى پناهندگان

2. مواد براى سازمانها و كمکكنندگان

3. اطلاعات مربوط به مسائل حقوقی برای پناهندگان LGBTIQ+

4. اطلاعات مربوط به شرایط افراد LGBTIQ+ در جهان

5. مواد مربوط به ترجمه‌ی شفاهی

6. مواد برای دوره های ادغام

1. مواد براى پناهندگان

دستورالعمل برای پناهندگان دگرباشی در آلمان (آلمانى)
دستورالعمل برای پناهندگان دگرباشی در آلمان (آلمانى)

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. (LSVD)

دستورالعمل برای پناهندگان دگرباشی در آلمان (فارسى)
دستورالعمل برای پناهندگان دگرباشی در آلمان (فارسى)
Orientierungshilfe Gleichberechtigung in Deutschland كتيب عن المساواة في الحقوق في ألمانيا (ألماني، إنجليزي، فرنسي، ألباني، عربي،فارسي من أفغانستان، فارسي من إيران، كردي سوراني، روسي، بوسنيكرواتيصربي، بشتو، تركي)
Orientierungshilfe Gleichberechtigung in Deutschland كتيب عن المساواة في الحقوق في ألمانيا (ألماني، إنجليزي، فرنسي، ألباني، عربي،فارسي من أفغانستان، فارسي من إيران، كردي سوراني، روسي، بوسنيكرواتيصربي، بشتو، تركي)

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. ASB
Der Paritätische – Gesamtverband e. V. Der Paritätische
Lesben- und Schwulenverband in Deuts

دفتر سلامتى تو، وحقوق تو (آلمانى-عربى)
دفتر سلامتى تو، وحقوق تو (آلمانى-عربى)

Deutsche AIDS-Hilfe e.V. AIDS-Hilfe

كتيب صحتك وحقوقك (ألماني-إنجليزي)
كتيب صحتك وحقوقك (ألماني-إنجليزي)
كتيب صحتك وحقوقك (ألماني-فرنسي)
كتيب صحتك وحقوقك (ألماني-فرنسي)

كتيب صحتك وحقوقك (ألماني-روسي)
كتيب صحتك وحقوقك (ألماني-روسي)

2. مواد براى سازمانها و كمکكنندگان 

ملصق Queer Refugees Deutschland (ألماني, عربي, إنجليزي, فارسي, روسي)
ملصق Queer Refugees Deutschland (ألماني, عربي, إنجليزي, فارسي, روسي)

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. (LSVD)

محافظت ويژه پناهندگان LGBTIQ+ در برابر خشونت (آلمانی)
محافظت ويژه پناهندگان LGBTIQ+ در برابر خشونت (آلمانی)

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. LSVD

پناهندگان آسیب پذیر: تنوع جنسی و جنسیتی (آلمانى)
پناهندگان آسیب پذیر: تنوع جنسی و جنسیتی (آلمانى)

Diakonie Düsseldorf Diakonie Düsseldorf
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. LSVD
Rosa Strippe e.V. Rosa Strippe

كتابچه آموزشى Queer und Hier (آلمانى)
كتابچه آموزشى Queer und Hier (آلمانى)


دانشگاه Esslingen و پروژه ى حساس سازى Queer und Hier

كتابچه در باره ى مراقبت و كمک پناهندگان LGBTIQ+ (آلمانى)
كتابچه در باره ى مراقبت و كمک پناهندگان LGBTIQ+ (آلمانى)

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. ASB
Der Paritätische – Gesamtverband e. V. Der Paritätische
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland LSVD

پوستر: ما برای حمايت از شما اينجا هستيم، بدون توجه به اصليت، رنگ پوست، مذهب، هويت جنسيتی و گرايش جنسی شما.
پوستر: ما برای حمايت از شما اينجا هستيم، بدون توجه به اصليت، رنگ پوست، مذهب، هويت جنسيتی و گرايش جنسی شما.

Diakonie Düsseldorf Diakonie Düsseldorf
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. LSVD
Rosa Strippe e.V. Rosa Strippe

كتابچه در باره ى توانمند سازى پناهندگان LGBTIQ+ توسط المشاوره والکمک (آلمانى)
كتابچه در باره ى توانمند سازى پناهندگان LGBTIQ+ توسط المشاوره والکمک (آلمانى)

Schwulenberatung Berlin gGmbH Schwulenberatung Berlin

اطلاعات تند در باره ى پناهندگى و همجنسگرايى (آلمانى، انگليزى، عربى، كردى، فارسى، فرنسوى)
اطلاعات تند در باره ى پناهندگى و همجنسگرايى (آلمانى، انگليزى، عربى، كردى، فارسى، فرنسوى)

rubicon e.V Köln rubicon

پوستر: ما برای حمايت از شما اينجا هستيم، بدون توجه به اصليت، رنگ پوست، مذهب، هويت جنسيتی و گرايش جنسی شما.
پوستر: ما برای حمايت از شما اينجا هستيم، بدون توجه به اصليت، رنگ پوست، مذهب، هويت جنسيتی و گرايش جنسی شما.

Diakonie Düsseldorf Diakonie Düsseldorf
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. LSVD
Rosa Strippe e.V. Rosa Strippe

حداقل استانداردها براى محافظت پناهندگان در محلات اقامت جمعى (آلمانى)
حداقل استانداردها براى محافظت پناهندگان در محلات اقامت جمعى (آلمانى)

BMFSFJ) Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) و unicef) United Nations Children’s Emergency Fund)

حداقل استانداردها براى محافظت پناهندگان در محلات اقامت جمعى (انگليزى)
حداقل استانداردها براى محافظت پناهندگان در محلات اقامت جمعى (انگليزى)

rubicon e.V Köln rubicon

3. اطلاعات مربوط به مسائل حقوقی برای پناهندگان LGBTIQ+

درخواست پناهندگی جديد (آلمانى)
درخواست پناهندگی جديد (آلمانى)

Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Informationsverbund Asyl und Migration

Legal report on marriage for LGBT+-refugees (German)
Legal report on marriage for LGBT+-refugees (German)

Schwulenberatung Berlin gGmbH (Schwulenberatung Berlin)

Legal report on the situation of unmarried same-sex partners in asylum procedures (German)
Legal report on the situation of unmarried same-sex partners in asylum procedures (German)

Schwulenberatung Berlin gGmbH (Schwulenberatung Berlin)

مشاور: قانون پناهندگی لزبین ها و گی ها (آلمانى)
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland LSVD

مشاور: قانون مهاجرت لزبين ها و گى ها (آلمانى) 
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland LSVD

قضاوت پناهندگى برای کشور های فردى (آلمانى)
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland LSVD

قضاوت پناهندگى برای موضوعهاى فردی (آلمانى)
Lesben- und Schwulenverband in Deutschland LSVD

4. اطلاعات مربوط به شرایط افراد LGBTIQ+ در جهان

قوانین گرایش جنسی در جهان – نقشه ى سال 2020 (ألماني)
قوانین گرایش جنسی در جهان – نقشه ى سال 2020 (ألماني)

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ILGA

دنیا میں جنسی رجحان کے متعلق قوانین – 2020 نقشہ (انگلريزى)
دنیا میں جنسی رجحان کے متعلق قوانین – 2020 نقشہ (انگلريزى)

شبکه ى اروپایی برای اطلاعات در مورد کشورهاى مبدا (آلمانى)
شبکه ى اروپایی برای اطلاعات در مورد کشورهاى مبدا (انگليزى)
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation ACCORD

MILo سیستم اطلاعات دفتر فدرال (آلمانى)
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF

پورتال اطلاعات برای کشورهای مبدا (انگليزى)
(European Asylum Support Office (EASO

نظر سنجى بین المللی در مورد اقليتهاى جنسى  (انگليزى)
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ILGA

گزارش سالانه Rainbow Europe 2021 – شاخص، نقشه و رتبه بندی (انگليزى)
European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ILGA-Europe

5. مواد مربوط به ترجمه‌ی شفاهی

كتيبچه در باره ى ترجمة براى پناهندگان LGBTIQ+ (آلمانى)
كتيبچه در باره ى ترجمة براى پناهندگان LGBTIQ+ (آلمانى)

Schwulenberatung Berlin gGmbH Schwulenberatung Berlin

واژه‌نامه‌ى اصطلاحات براى گرايش جنسى, هويت الجنسيتى و بيان الجنسيتى (انگليزى, فرنسوى, تركى, فارسى, عربى)
واژه‌نامه‌ى اصطلاحات براى گرايش جنسى, هويت الجنسيتى و بيان الجنسيتى (انگليزى, فرنسوى, تركى, فارسى, عربى)

Organization for Refuge, Asylum and Migration ORAM

6. مواد برای دوره های ادغام

Vielfalt willkommen! Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität in Deutschland (Thematisches Begleitheft für den Unterricht in Integrationskursen)
Vielfalt willkommen! Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität in Deutschland (Thematisches Begleitheft für den Unterricht in Integrationskursen)

Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V. LSVD

Anmerkung: Die hier gelisteten Materialien spiegeln nicht zwangsläufig die Sicht des LSVD oder der Förderin des Projektes “Queer Refugees Deutschland” wider.