12. آوریل 2021

فیلم های توضیحی جدید به سوالات مربوط به سیستم پناهندگی پاسخ می دهند

افراد LGBTIQ+ که برای پناهندگی در آلمان درخواست می کنند یا قصد دارند این کار را انجام دهند، خود را با طیف کاملی از چالش ها مواجه می کنند. از یک سو روند درخواست پناهندگی و تعیین قانونی برای آزار و اذیتی که آنها تجربه کرده اند وجود دارد و از سوی دیگر پرسش هایی در مورد مسکن و مسائل مربوط به تسهیلات مسکن و حمایت از آن علی رغم فشارهایی که هست، مطرح است. در اوایل سال 2017، پروژه LSVD آلمان Queer Refugees Deutschland راهنمایی برای پوشش این مسائل ایجاد کرد که پاسخ های خوبی به این سوالات ارائه می دهد. که در حال حاضر آن در این وب سایت، به نه زبان موجود است. این راهنما اکنون با همکاری دفتر مشاوره Rosa Strippe در Bochum، تحت عنوان ویدئو در منوی سایت برای توسعه ویدئوهای توضیحی آمده است تا دسترسی به این اطلاعات آسان و راحت باشد.

تا به امروز، چهار مورد از این فیلم های توضیحی تولید شده اند. آنها به زبان های عربی، آلمانی، انگلیسی و فارسی در دسترس هستند. اعضای ستاد Rosa Strippe و بازدیدکنندگان گروه پناهندگان و مهاجران Senlima در Bochum به نمایندگی نقش صداپیشگان برنامه را به عهده گرفتند. لیلیث رضا برایQueer Refugees Deutschland توضیح می دهد: «هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم که همه پناهندگان کوئیر به اطلاعات مربوط به قوانین فرآیند پناهندگی  دسترسی راحتی دارند. از این رو، ویدئوهای ما را نه تنها در منوی وب سایت پروژه می توان یافت، بلکه برای نمونه در YouTube نیز قابل دسترسی هستند.» پروژه قصد دارد فیلم های توضیحی را به زبان های دیگر در وب سایت پروژه LSVD، به طور خاص به فرانسه، روسی، اسپانیایی، ترکی و اردو در دسترس قرار دهد.

لینک به اطلاعات بیشتر:

Rosa Strippe und LSVD

Rosa Strippe and LSVD

Rosa Strippe وLSVD

Rosa Strippe و LSVD