8. اکتبر 2021

دیوان دادگستری اروپا مقرر داده است که دوره های منع ورود به خاک برای ثبت درخواست های بعدی پناهندگی مجاز نیست

دیوان دادگستری اروپا در حکم خود در 9 سپتامبر 2021 به پرسش هایی که دادگاه اداری اتریش در رابطه با قانونی بودن درخواست های بعدی پناهندگی مطرح کرده بود، پاسخ داده است. دیوان دادگستری اروپا تعیین کرد که پیگیری درخواست های پناهندگی متقاضیان دگرباش به سادگی نمی تواند با عنوان غیر مجاز رد شود زیرا افراد دگرباشان قبلاً در ارتباط با روند اولیه خود را دگرباش معرفی نکرده اند. با این حال، طبق گفته دیوان دادگستری اروپا ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق دارند قوانینی پیاده کنند تا مشخص شود آیا متقاضی مجرم است یا خیر، چرا که او در جریان مراحل اولیه واقعیت‌هایی را که از ابتدا می‌دانسته بیان نکرده است.

در نتیجه دیوان دادگستری اروپا فرایندی را که قرار است در آلمان نیز به اجرا درآید را تأیید کرده است.  بر این اساس، شرایطی که در درخواست اولیه با عنوان جرم فاحش ارائه نشده باشند، در درخواست های بعدی پیگیری نمی‌شوند. با این حال، دادگاه به طور قطعی امکان استفاده از دوره های منع ورود به خاک را برای ارائه درخواست های بعدی پناهندگی رد کرد. بر این اساس، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از متقاضیان پناهندگی بخواهند اطلاعات جدیدی را تا مدت زمانی مشخص ارائه دهند؛ اطلاعاتی که هم زمان با حصول، فعال میشوند. از این رو ، آژانس ها و دادگاه های پناهندگی دیگر مجاز نیستند درخواست های پیگیری پناهجویان کوئیر را صرفاً به این دلیل که این درخواست ها باید در یک مهلت مشخص ارائه می‌شدند را رد کنند. در نتیجه، دوره سه ماهه ای که بر اساس قانون 51 § قانون رسیدگی های اداری آلمان (Verwaltungsverfahrensgesetz/VwVfG) در آلمان اعمال شده است، دیگر برای  درخواست های بعدی پناهندگی قابل اجرا نیست.

ارائه استعلام  توسط دادگاه اداری اتریش به دیوان دادگستری اروپا بر اساس پیگیری درخواست پناهندگی یک پناهنده عراقی بود. در جولای 2015، او اولین درخواست پناهندگی خود را ثبت کرده بود. در این روند او خود را همجنسگرا ندانست به در نتیجه ، درخواست پناهندگی وی در ژانویه 2018 رد شد. پس از آن ، وی درخواست پیگیری مجدد پناهندگی را در دسامبر 2018 ارائه کرد. وی در درخواست جدید پناهندگی خود اعلام کرد که همجنسگرا است و به این دلیل در عراق تحت پیگرد قرار دارد. او چنین اظهار داشت که تا ژوئن 2018 ، از این واقعیت آگاه شد که می تواند همجنس گرایی خود را در اتریش بدون ترس از آزار و شکنجه افشا کند. با این حال ، در ژانویه 2019 ، آژانس فدرال امور خارجی و پناهندگی اتریش (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl) درخواست پیگیری وی را رد کرد و آن را با عنوان غیر مجاز طبقه بندی کرد. در نتیجه، شهروند عراقی شکایتی را به دادگاه فدرال اداره اتریش (Bundesverwaltungsgericht/BVwG) ارائه کرد که دادگاه سابق به طور کلی آن را رد کرد. متعاقباً ، متقاضی درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی اداره اتریش (Verwaltungsgerichtshof/VwGH) را مطرح کرد و استدلال کرد که این واقعیت جدید نه تنها در همجنس گرایی او ذاتی نیست ، بلکه نتوانسته است آن را به زبان بیاورد. متعاقبا، دادگاه عالی اداره اتریش تصمیم به تعلیق  روند رسیدگی و درخواست از دیوان دادگستری اروپا گرفت ، چنین شرایطی برای پیگیری درخواست پناهندگی باید جایز شمرده شود.

دیوان دادگستری اروپا در حکم خود در 9 سپتامبر 2021، حقوق پناهندگان دگرباشی را که در مراحل اولیه از گرایش جنسی خود حرفی نزده اند را، تقویت می کند. (اگر چه قبلاً نیز از گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود آگاه بوده‌اند.) اگر مراحل پناهندگی آنها سرانجام با انکار از سوی ایشان خاتمه یافته است، آنها اکنون، بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا این فرصت را دارند که حتی ماه ها و سال ها پس از رد درخواست، در مراحل بعدی مجددا پیگیری کنند. پیش نیاز این امر این است که پناهندگان در مراحل اولیه نتوانسته باشند هویت جنسی یا جنسیتی خود را به عنوان دلایلی برای پرواز خود ارائه دهند. این دلایل ممکن است در حوزه اختیارات پناهندگان نباشد. در نتیجه، پناهندگان کوئیر  که این حقایق را در روند اولیه به خاطر ترس یا شرمندگی افشا نکرده اند، باید اکیداً در درخواست پیگیری اقدامات بعدی، روی این موضوع تاکید کنند که تا چه حد ترس و شرمندگی، ارائه دلایل واقعی اقدامات مربوط به پناهندگی آنها را غیرممکن ساخته است. با توجه به اینکه اکثر پناهجویانی که وارد آلمان می شوند، از اتباع کشورهایی هستند که در آنها شیوه زندگی کوئیر عمدتا جنایت، گناه، بیماری یا عمل شرم آور تلقی می شود، می توان فرض کرد که تعداد زیادی از پناهندگان دگرباشان حتی در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند در مراحل اولیه گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود را ابراز کنند.