15. مارس 2022

آلمان یک روش ساده برای پذیرش پناهندگان از اوکراین اتخاذ می کند

آلمان مقررات ویژه ای را برای پناهجویان از اوکراین وضع کرده است. این امر در مورد اوکراینی ها و همچنین برای بسیاری از افرادی که دارای عنوان اقامت دائم در اوکراین هستند و به آلمان فرار کرده اند، صدق می کند. پناهندگان اوکراینی نیز باید در آلمان ثبت نام کنند، اما درخواست پناهندگی کلاسیک ارائه نمی کنند. در یک روش ساده، آنها براى یک عنوان اقامت برای مدت معینی اقدام می کنند (طبق ماده 24 قانون اقامت). این عنوان اقامتی معمولاً به آنها این حق را می دهد که شغلی داشته باشند و در یک دوره ادغام شرکت کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت حقوقی، همچنین به زبان اوکراینی را می توانید در اینجا بیابید:

افرادی که از اوکراین به آلمان فرار کرده اند می توانند با افراد خصوصی (دوستان، خانواده یا حامی داوطلبانه) زندگی کنند، از حمایت مالی دولت و دسترسی به سیستم مراقبت های بهداشتی پس از ثبت نام برخوردار شوند.

اگر لزبین، همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسیتی یا اینترسکس هستید و به دنبال محل اقامت با یک فرد خصوصی هستید، آژانس‌های زیر از شما در جستجوی شما حمایت می‌کنند:

 

پیشنهادات و اطلاعات مرتبط بیشتر را می توانید در اینجا بیابید: