6. Nisan 2019

Bir derneğin kuruluşu: Fikirden tescilli organizasyona

Erfurt kentinde dördüncü kadın LSBTIQ+ aktivistlerin* Almanya çapında ağsal buluşması

Kadın LGBTIQ+ aktivistleri etkinliklerini ağda sürdürmek için dördüncü kez Almanya’da buluştular. Bu kez gerçekleşen buluşma Erfurt’ta “Vielfalt Leben Queerweg Weimar e.V.” işbirliğiyle bir seminer şeklinde başlamıştır.

Dördüncü seminerde “Almanya’da bir dernek kurmak” konusu işlenmiştir. Kadın LGBTIQ+ aktivistleri Aralık 2017 yılından bu yana dört kez bir araya geldiler ve bağımsız olarak Almanya’da LSBTIQ+ mültecilerin haklarını harekete geçirmek için Almanya çapında bir “Queer Refugees Deutschland” derneğini kurmak istemişlerdir. Seminerin amacı yasalar doğrultusunda Almanya’da adım adım bir dernek kurulumunun listesini yapmaktır. Sıfırdan bir derneğin nasıl kurulduğuna ilişkin VIA Berlin’den uzmanımız Maria Oikonomidou sunumunu yapmıştır. Sunumu aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır:

–Bir dernek kuruluşunun adım adım süreci

–Bir dernek niçin kurulmalıdır?

–Bir dernek kurulurken nelere dikkat edilmelidir?

–Bir derneğin kuruluş maliyeti

–Bir derneğin iç tüzüğü ve toplum yararına statüsü

Seminere katılmak üzere sekiz eyaletten ve yedi ülkeden 13 kadın katılımcı iştirak etmiştir. Kadın katılımcılar kurmak istedikleri derneğin şekli hakkında fikirlerini ortaya koydular. Bu fikirlerin ana görüşlerinden bir tanesi ise ülkelerde bulunan LGBTIQ+ zümreleriyle nasıl bağlantılı kalınabileceği ve aynı anda Almanya’daki LGBTIQ+ mültecilerin hakları için nasıl çalışılabileceğidir.