20. Mart 2022

Ukraynalı olmayan Ukrayna’dan kaçan kişiler için önemli bilgiler:

Aşağıdaki notlar, 24 Şubat 2022’de hala Ukrayna’da yaşayan (örn. eğitim veya iş için) ancak Ukrayna vatandaşlığına sahip olmayan LGBTİ kişiler için geçerlidir:

Almanya’daki bazı yabancılar kurumlarının (Ausländerbehörde), Almanya’ya kaçmadan önce Ukrayna’da yaşamış olan Ukraynalı olmayan kişilerinin, Almanya’dan ayrılmak için IOM geri dönüş programınının kullanması veya geleneksel bir sığınma başvurusunda bulunması için sıkıştırdığına dair ilk raporlar var.

Bu insan grubu, menşe ülkelerine dönmeleri halinde zulüm ve ayrımcılığa uğramaktan korkarlarsa, kendilerinin geleneksel bir sığınma prosedürüne zorlanmalarına izin vermemelidir. Bunun yerine yabancı kurumlarının kendilerine İkamet Yasası’nın (Aufenthaltsgesetz) 24. maddesi uyarınca oturma izni başvurusunda bulunduklarını belirten bir ön belge (Fiktionsbescheinigung) vermeleri konusunda ısrar etmelidirler.

İkamet Yasası’nın 24. Maddesine göre bu tür basitleştirilmiş bir prosedür, koruma isteyenler için sadece avantajlara sahiptir: Geleneksel sığınma prosedüründekilere benzer faydalar (mali destek ve tıbbi bakıma erişim) alırlar. Geleneksel iltica prosedüründen farklı olarak, başlangıçtan itibaren aşağıdaki haklara da sahiptirler:

  • genel çalışma hakkı
  • genel entegrasyon kurslarına katılma olasılığı (dil ve oryantasyon kursu)
  • genel olarak özel konaklama yeri arama olanağı (iltica prosedüründe başlangıçta toplu mülteci konutunda yaşama zorunluluğu vardır)
  • ayrıca gerekirse başka bir ikamet unvanına “şerit değişikliği” olasılığı (örneğin iş veya eğitim için) – burada daha fazla gereklilik geçerlidir

Bu basitleştirilmiş prosedürler, geleneksel sığınma prosedürlerine benzer, çünkü her iki prosedür türünde de ilgili kişilerin kendi menşe ülkelerine dönmeleri halinde gerçekten risk altında olup olmayacağı incelenecektir. Ancak, basitleştirilmiş prosedürlerde, bu inceleme “Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi” (BAMF) tarafından değil, ilgili yabancılar kurumu (Ausländerbehörde) tarafından gerçekleştirilecektir.

İkamet Yasası’nın 24. maddesine göre ikamet izni başvurusu başarısız olsa bile, yine de geleneksel bir sığınma başvurusu yapma seçeneğinin olacağını bilmek önemlidir.

Her durumda, Ukrayna’dan Almanya’ya kaçan ve Ukrayna vatandaşlığına sahip olmayan kişilerin uzman danışma merkezlerinden tavsiye almaları ve gerekirse de yasal destek aramaları tavsiye edilir.

Ukrayna’dan kaçan LGBTİ üçüncü ülke vatandaşlarının vakaları ile ilgili olarak, LSVD mültecilerden, danışma merkezlerinden ve destekçilerden iletişim formunu kullanarak bizi bilgilendirmelerini ister. Bu vakalarda LSVD, LGBTİ’lere özel kapsamlı menşe ülke bilgileri göndererek yabancılar kurumlarına ilgili ülkelerdeki risk durumunu değerlendirmede destek olabilir.

[Bu notlar, LSVD’nin mevcut yasal duruma ve Alman Federal İçişleri Bakanlığı’nın (BMI) 14 Mart 2022 tarihli mektubuna ilişkin anlayışını yansıtmaktadır.]